Jens & Lousie

Et fejlfrit forløb

I samarbejdet med Vestergaard Huse har vi følt os på sikker grund i hele processen, da det helt tydeligt er en ufravigelig standard for de drevne fagfolk at skabe løsninger inden for mulighedernes rammer. De kaster sig ikke – på købers vegne – ud i projekter, som det i sidste ende viser sig, at de ikke kan honorere.

Denne realitetssans har betydet, at vi har følt os aldeles trygge i beslutningsprocessen.

Denne grundlæggende indstilling lagde Vestergaard Huse åbenlyst stor vægt på at signalere allerede i den indledende forventningsafstemning, hvor de også betonede, at ærlighed i lige så høj grad er en selvfølge for firmaet – og for alle deres samarbejdspartnere. For os som købere var visheden om denne indstilling til arbejdet tryghedsskabende – og afgørende for, at netop dette byggefirma blev betroet opgaven at realisere vores boligdrøm.

SAMARBEJDET HAR VÆRET EN SAND FORNØJELSE

Vores ønsker til processen har som nævnt i høj grad drejet sig om tryghed i forhold til ordentlighed og rettidighed.

Hos Vestergaard Huse er disse målsætninger helt tydeligt en selvfølge og ligger i direkte forlængelse af firmaets etiske grundlag, som fremgår af virksomhedsprofilen.

De jyske værdier, som firmaet definerer som værende tillid, troværdighed og sund fornuft, præger arbejdsprocessen i alle facetter, kan vi konstatere!

I sparringen med vores kontaktpersoner har vi modtaget grundige og hyppige statusmeddelelser om byggeprocessen.

Vi er blevet mødt af dygtige folk, som vi har kunnet stole på, og som hver især føler en faglig stolthed inden for deres respektive fagområder.

Vi er glade for de velgennemtænkte og børnevenlige løsninger, som nu kan danne rammen om familielivet og vores børns opvækst. Samarbejdet har kort sagt været en sand fornøjelse.