BYGGEFIRMA MED JYSKE VÆRDIER

– værdibaseret byggefirma

Jyske værdier er en integreret del af vores DNA. Tillid og troværdighed er nøgleord, og det er ekstremt vigtigt for os at holde, hvad vi lover. Vestergaard Huse er et værdibaseret byggefirma. Hos os oplever vi til store glæde meget ofte, at nye kunder retter henvendelse til os på baggrund af anbefalinger eller god omtale.

Årsagen til den megen positive omtale er højst sandsynlig, at vi driver en virksomhed, baseret på gode jyske værdier, så som tillid, troværdighed og sund fornuft. 

Jyske værdier -
ordentlighed og fleksibilitet

Ordentlighed, god behandling og kvalitetskonstante resultater anses hos os som værende basis for den store tilfredshed og de tilbagevendende kunder.

Der er som bekendt langt flere aspekter at tage i betragtning i forhold til et huskøb end det økonomiske.

I lige så høj grad er det et spørgsmål om tilliden til, at aftalerne overholdes – og om, hvorvidt kvaliteten matcher prisen.

Her kan du læse nogle af vores kundeudtalelser.

Byggefirma med jyske værdier

BYGGEFIRMAET UDSPRINGER AF DEN JYSKE MULD

Byggefirmaet opstod i sin tid af den midtjyske muld og har fortsat hovedsæde samme sted. I de rammer virksomheden i dag drives i, mindes vi hver dag om vores geografiske tilhørssted og identitetsmæssige reference.

De jyske værdier er en meget integreret del af vores DNA, hvilket har stor indflydelse på den daglige praksis i virksomheden. Tillid og troværdighed er som nævnt nøgleord hos Vestergaard Huse. Tillid og troværdighed udgør tilsammen et fast holdepunkt i forholdet til – og i kontakten til – vores kunder og samarbejdspartnere. Det betyder blandt andet, at det er ekstremt vigtigt for os, at vi kan holde hvad vi lover!

Det hænder en sjælden gang, at folk retter henvendelse til virksomheden med et ønske, som vi i én eller flere henseender ikke føler, at vi kan honorere. I disse tilfælde melder vi det klart ud, da vi altid vil kunne stå hundrede procent inde for det gode resultat.

Når vi hos Vestergaard Huse siger ”ja” til en opgave, så kan vi stå inde for vores ”ja”.

ÆRLIG OG LØSNINGSORIENTERET BYGGEFIRMA

De dygtige folk, vi bruger i processen, stoler vi på. Vi føler alle en faglig stolthed inden for vores respektive fagområder, og vi ønsker alle at aflevere et resultat, som vi er stolte af. Vi kan derfor altid ”stå på mål” for kvaliteten. Skulle der imidlertid være forhold, som ikke lever op til forventningen, så snakker vi om det. Vi er der både før, under og efter byggeriet, og vi løser med glæde en opgave.

Det at være tæt på kunder og leverandører lægger vi stor vægt på som basis for et godt samspil. Selv spiller vi med åbne kort og uden en skjult dagsorden! Selv om vi hos Vestergaard Huse tilbyder skarpe priser, så betyder kvalitative løsninger mere for virksomheden end at kunne tilbyde discountpriser!

Hos os er du som huskøber i centrum. Det ligger os meget på sinde, at ingen skal føle sig som et nummer i rækken.