Tagkonstruktion

Det samme hus med forskellig tagkonstruktion

Taget udgør en væsentlig del af den samlede økonomi, og der kan være stor forskel på, om I vælger den ene eller den anden løsning.

Tagkonstruktion og taget er i bogstavelig forstand kronen på værket. Afhængig af den øvrige arkitektur har I en lang række muligheder, når I skal vælge. Når I vælger formen på jeres hus, kan I gøre meget for at give huset en helt unik karakter. I kan vælge mellem forskellige tagkonstruktioner og vinkler.

Om I vælger den ene eller den anden løsning, har også stor betydning for prisen. Desuden er der andre forhold som lys, vedligehold og mulighed for integration til f.eks. carport eller redskabsrum, der gør sig gældende.

Asmild Mark 50 08 Sadel Tag

SADELTAG

Sadeltaget er den mest almindelige tagform. Det har en symmetrisk tagprofil med to ens tagflader. Sadeltaget er mere modstandsdygtig over for vejr og vind.

Giver gode muligheder for skrålofter, hvor ovenlysvinduer kan supplere til lysindfaldet.

FLADT TAG

På et hus med fladt tag er tagdækningen oftest lavet med tagpap. Taget er dog ikke helt fladt. Hældningen skal være tilstrækkelig stor til, at regn og smeltevand fra sne kan løbe af taget på forsvarlig vis. Et fladt tag giver et meget enkelt og rent udtryk til huset.
T Hus 08 Fladt Tag