Energioptimering

Er en god investering for både pengepung og klimaet. Vi gør dig klogere på, hvad energioptimering er i praksis, når du og familien skal bygge et nyt hus.

Energioptimering af hus

En betydelig del af den mængde el og varme vi producerer i Danmark, anvendes i vores boliger. Derfor er det vigtigt at have et øje på det fremtidige forbrug af el og varme der er forbundet med at bygge nyt hus. Både for at tilgodese klimaet for udledning af CO2-ækvivalenter, men også for at spare på de udgifter der går til at drifte ens hus. Derfor er det i Danmark lovpligtigt, at alle nye huse i Danmark skal overholde en række krav i en energiramme.
Billede af en sø i en skov, der er formet som et hus med solceller på taget, et batteri, og et vindue og en dør

Hvad er en energiramme?

Helt kort er en energiramme en beregningsmetode til at vurdere og sikre, at et hus lever op til bestemte energikrav.

 

Energirammen fastsætter således den maksimale energi, et hus må bruge til opvarmning, køling, ventilation og varmt brugsvand. Hermed sikres det, at et nyt hus opføres med hensyn til høj energieffektivitet og dermed begrænse mængden af udledte drivhusgasser.

 

En energiramme påvirkes af mange forskellige faktorer og kan således være et komplekst beregningsværktøj. Et godt eksempel kan være valget af mange vinduer, som bidrager til øget dagslys og komfort i ens hjem. Store vinduesarealer bidrager positivt til energirammen i form af ”gratis” varme om vinteren, når solen skinner gennem vinduesglasset. Samtidig bidrager det negativt, da vinduer isolerer dårligere end ydervæggen ligesom den føromtalte ”gratis” varme kan lede til overophedning om sommeren. Det vil kunne medføre at der skal foretages afkølende tiltag eksempelvis ved hjælp af solglas eller udhæng på taget.

 

Når man bygger med os, tilbyder vi altid kvalificeret rådgivning omkring, hvilke tiltag der kan implementeres for at opnå den bedst mulige energieffektivitet. Både til gavn for klimaet og jeres egen forbrugsregning. Ønsker man en særlig indsats for at optimere energiforbruget tilbyder vi ligeledes at bygge jeres hus som lavenergihus.

Hvad er et lavenergihus?

Lavenergihuse er en betegnelse for de huse, der udmærker sig ved et markant lavere energiforbrug end de lovmæssige mindstekrav til energirammen.

Skitsetegning af et hus med solceller
Hus i solopgang

 

Hvad er lavenergiklasse?

Lavenergiklassen er en specifik kategori for de boliger, der udmærker sig ved et markant lavere energiforbrug end lovmæssige mindstekrav til energirammen.

 

Der ligger en fastsat rammeværdi for, hvor store energibesparelser der skal til, for at boligen kan klassificeres som lavenergiklasse.

 

Omfanget af nødvendige tiltag for at komme ned i lavenergiklassen vil variere meget alt efter det konkrete hus, men typisk vil det kræve initiativer som eksempelvis

  • øget isolering
  • korrigering af vinduesareal samt deres orientering i forhold til solen
  • etablering af vedvarende energikilder

Vedvarende energikilder

De vedvarende energikilder kendetegnes ved at udnytte naturens kræfter frem for at tære på dens råstoffer. Hermed bidrager energikilderne til en mere klimavenlig energiproduktion, som heldigvis i mange tilfælde også er en god økonomisk langsigtet investering.

Hos Vestergaard Huse ser vi et særligt potentiale i solceller til produktion af strøm og jordvarme der i samarbejde med en varmepumpe leverer varme til huset.