Hans & Bitten

Tryghed og overblik

I den indledningsvise forventningsafstemning lagde vi stor vægt på, at nærområdets beboere skulle have indsigt i byggeprojektet – og skånes mest muligt for de gener, der uvilkårligt er forbundet med et byggeprojekt. Desuden fandt vi i den konstruktive sparring frem til en række unikke løsninger som basis for vores kommende hus. Den konstruktive sparringsproces har dannet grundlag for den fleksible byggeproces, som for os var helt essentiel i samarbejdet med Vestergaard Huse.

Vi havde hver især personlige ønsker, som er blevet omdrejningspunktet i processen. For eksempel har vi haft et stort ønske om, at der ville blive rettet fokus på akustikken i huset i henhold til gulve og lofter.

Her har vi fået meget kompetent rådgivning i alle
henseender, så vi havde et solidt beslutnings-grundlag. Vi oplever, at der hos Vestergaard Huse lægges stor vægt på en tæt dialog med samarbejdspartnere og kunder for at opnå den dybe forståelse for kundens ønsker – og for at skabe tryghed og overblik gennem hele processen.

SKRÆDESYEDE LØSNINGER

Vores nye hus er udformet med optimal udnyttelse af pladsen som basis for vores unikke løsning, som vi sammen har fundet frem til.

Vi har haft optimale betingelser for at skabe vores helt egen løsning inden for gennemtestede rammer.

Som køber har vi følt os i centrum med vores behov, og Vestergaard Huse har fuldt ud levet op til vores forventning om fleksibilitet. Vores behov er blevet imødekommet med skræddersyede løsninger inden for fornuftens og realitetens rammer.

Det har været særdeles tryghedsskabende at samarbejde med dygtige fagfolk med et solidt erfaringsmæssigt grundlag. Aftaler er blevet overholdt og løst til tiden, så vi er ikke stødt på uventede udfordringer undervejs.

I fællesskab har vi skabt vores nye bolig med den helt rette finish, og det nye hus vil med sikkerhed komme til at danne en rigtig fin ramme om vores tilværelse i de nye omgivelser.